Ubezpieczenia Sarzyński

NNW

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) to rodzaj ubezpieczenia, które oferuje ochronę finansową w przypadku nieoczekiwanych sytuacji, które mogą prowadzić do utraty zdrowia lub życia, a także powodować znaczne straty majątkowe.

                                                                                                                                            Ochrona życia i zdrowia:                                                                                          NNW zapewnia ubezpieczonemu i jego rodzinie wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. To ubezpieczenie może obejmować wypadki drogowe, wypadki przy pracy, czy też inne sytuacje losowe.

                                                                                                                                Wypłata odszkodowania:

Główną korzyścią płynącą z NNW jest możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia. 

                                                                                                                                      Wsparcie medyczne:

W niektórych przypadkach ubezpieczenie NNW może również obejmować koszty leczenia i rehabilitacji, co pomaga pokryć wydatki związane z powrotem do zdrowia po wypadku.                                                                                                                                                                                                                                  Różnorodność planów:                                                                                                   Istnieje wiele różnych planów NNW, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i budżetu ubezpieczającego. Możesz wybrać zakres ochrony oraz wysokość składki, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji. 

                                                                                                                                             Dostępność dla różnych grup ludzi

Przykładowe pakierty ubezpieczenia NNW dla studenta w wieku 22 lat
Scroll to Top