Ubezpieczenia Sarzyński

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to rodzaj ubezpieczenia, które oferują ochronę podróżnym w przypadku różnych nieoczekiwanych sytuacji i ryzyk związanych z podróżami. Głównym celem ubezpieczeń turystycznych jest zapewnienie spokoju podróżującym oraz ochrona ich finansów w razie niespodziewanych zdarzeń podczas podróży. Oto główne elementy które obejmują ubezpieczenia turystyczne:

  • Odwołane lub przerwane podróże:                                                  Ubezpieczenie to może pokrywać koszty, które poniesiesz, jeśli będziesz musiał odwołać swoją podróż lub wrócić wcześniej z powodu nagłych sytuacji, takich jak choroba, wypadek, śmierć bliskiego członka rodziny lub inna sytuacja losowa.                                                                   
  • Koszty medyczne:                                                                        Ubezpieczenie medyczne turystyczne jest szczególnie ważne podczas podróży zagranicznych, gdzie koszty opieki zdrowotnej mogą być wysokie a same posiadanie karty EKUZ. Chroni ono przed wydatkami związanymi z leczeniem choroby lub urazu w trakcie podróży.                                                                                                           
  • Odpowiedzialność cywilna:                                                                      Ochrona ta może chronić Cię przed roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy wyrządzisz szkody lub spowodujesz kontuzje innym osobom podczas podróży.                                                                                
  • Pomoc medyczna:                                                                                      W niektórych przypadkach polisa może zapewnić dostęp do pomocy medycznej, która pomoże w nagłych sytuacjach.                                                                             
  • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:                                                    Jest to opcjonalne ubezpieczenie, które pozwala na odzyskanie części lub wszystkich kosztów podróży w przypadku odwołania jej z przyczyn nieobjętych standardową polisą, na przykład z powodu zmiany planów.
0

Support Given

0 +

Clients Rating

0 M+

Money Saved

0

Awards won

Scroll to Top